Nalatenschapsdossier

Verder kan ik u helpen met het aanmaken van een nalatenschapsdossier.

Wat is een nalatenschapsdossier:

Hierin legt u alle persoonlijke gegevens vast die interessant of nodig zijn voor uw nabestaanden na uw overlijden. Het is handig het uw nabestaanden in 1 dossier makkelijk te maken om uw wensen na overlijden goed te kunnen afwikkelen.

Wat staat erin of wat kan erin staan:

 • Persoons/familiegegevens
 • Gegevens van uw erfgenamen
 • Adresgegevens banken, verzekeraars en andere relaties
 • Overzicht lidmaatschappen q. abonnementen
 • Inloggegevens, wachtwoorden, internet, facebook
 • Vindplaatsen van belangrijke papieren, sieraden en sleutels, of u legt ze er gewoon bij
 • Eigendomsbewijzen q. akte van levering van de Notaris
 • Gegevens hypotheek
 • Laatste aangifte inkomstenbelasting indien mogelijk met onderliggende bescheiden
 • Overzicht waardevolle spullen
 • Overzicht pensioenrechten
 • Wensen b.t. tot uw uitvaart
 • Eventueel uw testament
 • Codicil: Dit is een handgeschreven verklaring, waarin geschreven staat aan wie u bepaalde bezittingen nalaat. Dit dient precies omschreven te worden, met handtekening en datum en plaats van opmaak. Het kan alleen gaan om goederen (geen onroerend goed) per stuk beschreven en niet om hele verzameling.U kunt ook in een codicil vastleggen dat eventueel te betalen erfbelasting kan worden betaald uit de nalatenschap.

Het is ook mogelijk om uw origineel codicil bij een notaris ter bewaring af te geven. Uw wensen worden pas uitgevoerd bij een origineel codicil. Dit ter voorkomen van het mogelijk kwijtraken of niet te vinden codicil bij overlijden. U kunt ook al aan uw toekomstige nabestaanden doorgeven waar het ligt of u legt het in het hierboven nalatenschapsdossier.

KVK-nummer

70275483

Omzetbelastingnummer

NL001769487B53

h

nalatenschapscoachheleen@outlook.com

06-46395439

Nieuwstraat 120, 4576 AN Koewacht